Blog
IP

Op 14 en 23 mei organiseert Story Publishers een studienamiddag waar Thierry en Karel van IFORI het zullen hebben over bedrijfsgeheimen, auteursrechten en merkenrecht. De studiedag zal bestaan uit 3 delen:

In deel een bespreken we de nieuwe wetgeving omtrent bedrijfsgeheimen. Octrooien, modellen en andere intellectuele rechten kennen limieten. Daarom blijft geheimhouding een veelgebruikt middel om de concurrentie een stap voor te blijven. Een EU-Richtlijn die recent in Belgisch recht werd omgezet (Wet van 30 juli 2018) definieert bedrijfsgeheimen en kent ze onder bepaalde voorwaarden bredere bescherming toe dan voorheen. Wij leren u hoe een onderneming conform kan gemaakt worden aan deze voorwaarden en wat de impact is van deze nieuwe wetgeving op uw (cliënte haar) bedrijfsvoering en contracten. We vergelijken ook met de belangrijke buitenlandse markten.

Deel twee behandelt een uiterst actueel onderwerp: de nieuwe EU Richtlijn Auteursrechten. Wanneer deze studiedag doorgaat, zal de stemming in het Europees Parlement enkele weken plaatsgevonden hebben. De tekst die voorligt zorgt voor behoorlijk wat controverse. Wij bekijken de impact ervan op de verschillende stakeholders:

  • universiteiten en andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen
  • bibliotheken
  • musea
  • uitgevers van perspublicaties
  • online platformservices
  • collectieve beheerorganisaties
  • video-on-demand services
  • alle auteurs/rechtenhouders

Ten slotte bezorgen we u in deel drie een kort overzicht van actualia in het merkenrecht. Op 1 maart traden belangrijke wijzigingen aan de Benelux-merkenwetgeving in voege, ten gevolge van de aanpassing van het Benelux-verdrag aan de Richtlijn Merkenrecht. We staan vooral stil bij de belangrijkste procedurele gevolgen.

Interesse?

Klik hier voor meer informatie en inschrijvingen voor de studienamiddag in Berchem op 14 mei. De studienamiddag op 23 mei gaat door in Kortrijk. Klik hier voor meer info en inschrijvingen.

25 maart 2019