Blog
IP

Een vaste datum bekomen via WIPO PROOF, of hoe jouw bestanden vingerafdrukken kunnen achterlaten De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft onlangs een nieuwe dienst gelanceerd: WIPO PROOF. Deze dienst verschaft jouw documenten van een digitale vingerafdruk die voorzien is fan een tijdstempel. Op deze manier wil WIPO een bewijsmiddel van het bestaan van […]

17 juni 2020
IP

De laatste maanden betekenden woelige tijden voor ondernemingen. Nu er weer meer perspectief komt met de huidige exitmaatregelen, kunnen ondernemingen echter weer voorzichtig kijken naar nieuwe opportuniteiten. Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) wil creatieve ondernemers een duwtje in de rug geven en hen helpen om innovatieve ideeën of creaties veilig te stellen. Gratis […]

12 juni 2020

UPDATE 28/07/20: De in deze blog besproken juridische lacune is intussen door de wetgever aangepakt: het KB nr. 44 van 26 juni 2020 bevat een bepaling waarin het contactonderzoek in het kader van de Covid-19 epidemie als een afwijking op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. beschouwd wordt. Op deze manier kunnen vrije beroepsbeoefenaars zonder […]

20 mei 2020

Over de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden werd al veel gezegd en geschreven. Toch bleek nog niet alles voldoende duidelijk en om die reden wijdde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 17 januari van dit jaar haar eerste aanbeveling van het jaar aan dit onderwerp. Het volledige document kan je hier terugvinden. In deze blog behandelen we […]

29 april 2020
IP

De laatste weken bent u ongetwijfeld al ten overvloede geconfronteerd met nieuwsberichten over COVID-19 en de impact van het virus in verschillende sectoren. Maar wat is de invloed van CORONA op het/uw merkenrecht? Wij zetten voor u de belangrijkste gevolgen en knipperlichten op een rijtje. Wilt u Corona… direct? Uw product, dienst of onderneming zal […]

20 april 2020