Blog

Meewerken aan contactopsporing doet artsen beroepsgeheim schenden Op 11 mei gingen honderden contactopspoorders aan de slag in het kader van het indijken van de Covid-19 pandemie. De contactopspoorders bellen enerzijds mensen op die (vermoedelijk) besmet zijn met Covid-19 en anderzijds de mensen met wie deze (vermoedelijk) besmette personen in contact zijn gekomen. Op deze manier […]

20 mei 2020

Over de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden werd al veel gezegd en geschreven. Toch bleek nog niet alles voldoende duidelijk en om die reden wijdde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 17 januari van dit jaar haar eerste aanbeveling van het jaar aan dit onderwerp. Het volledige document kan je hier terugvinden. In deze blog behandelen we […]

29 april 2020
IP

De laatste weken bent u ongetwijfeld al ten overvloede geconfronteerd met nieuwsberichten over COVID-19 en de impact van het virus in verschillende sectoren. Maar wat is de invloed van CORONA op het/uw merkenrecht? Wij zetten voor u de belangrijkste gevolgen en knipperlichten op een rijtje. Wilt u Corona… direct? Uw product, dienst of onderneming zal […]

20 april 2020
ICT

Op 12 juli 2020 staat de inwerkingtreding van een nieuwe Verordening gepland. De ‘Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten’ werd vorig jaar goedgekeurd en zal voornamelijk gelden voor providers van online tussendiensten, zijnde platformen die het mogelijk maken voor derde partijen om goederen of diensten aan te bieden aan […]

9 maart 2020
ICT

De Europese Commissie vaardigde op 19 februari 2020 haar “White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust” uit, met als hoofdonderwerp welke regels er moeten komen rond Artificial Intelligence. De publicatie ging gepaard met een verslag over veiligheid en aansprakelijkheid van AI, de Internet of Things en van robotica. Artificial […]

2 maart 2020