Blog
Tags

Op 31 maart hebben de European Data Protection Board (EDPB) en de Europan Data Protection Supervisor (EDPS) een gezamenlijk advies uitgebracht over het voorstel van het Parlement en de Raad betreffende het instellen van een systeem van digitale groene certificaten. Dit certificatenstelsel moet het vrije verkeer van personen opnieuw ten volle mogelijk maken door de […]

12 april 2021
IP

2021 zal de geschiedenisboeken ingaan als het jaar van de hoop en goed nieuws. Onder dat motto wensen de Europese Commissie, het EUIPO (European Union Intellectual Property Office) en de bevoegde instanties op nationaal niveau kleine ondernemers nog een extra hart onder de riem te steken via het introduceren van de IE-voucher die recht geeft […]

10 februari 2021

Onderzoekers van het Durrell Institute of Conservation and Ecology (DICE) van de Universiteit van Kent publiceerden eind vorig jaar een spraakmakende paper waaruit blijkt dat de illegale online handel in dierlijke producten zoals ivoor blijft stijgen. In ons boek “Praktische leidraad voor de handel in kunst en antiek in België” bespraken we reeds hoe het […]

2 februari 2021

In onze vorige blog bespraken we al hoe handelaars in kunst en antiek onderworpen zullen worden aan de antiwitwaswetgeving. Terwijl we wachten op de noodzakelijke Koninklijke Besluiten, staan we al even stil bij de vraag: wat moet je concreet doen? Preventie: interne controle en organisatie Kunsthandelaars die onder de antiwitwaswetgeving vallen, moeten preventieve maatregelen nemen […]

18 januari 2021

België heeft de vijfde anti-witwas richtlijn (AMLD 5) deze zomer omgezet. Hiermee was België een half jaar te laat en de goedgekeurde wet heeft nog heel wat kinken in de kabel. Hoe het ook zij, het is alvast zeker dat deze wetswijziging zal zich laten voelen in de kunst- en antieksector. Historiek AMLD 5 werd […]

11 januari 2021
IP

Op 31 december stapt het Verenigd Koninkrijk definitief uit de Europese Unie. Wij maakten een schema met een overzicht van de impact op merkenrechtelijk vlak: 2020 12 18_Brexit Timeline – IFORI  

18 december 2020

Op 26 november 2020 sloot de Gegevensbeschermingsautoriteit een overeenkomst af met DNS, de organisatie die de “.be” topleveldomeinnamen beheert. De bedoeling van dit samenwerkingsakkoord is om DNS Belgium toe te laten “.be” websites die in verband kunnen worden gebracht met inbreuken op de GDPR tijdelijk te blokkeren.  Het samenwerkingssysteem tussen de Gegevensbeschermingsautoriteit en DNS is […]

3 december 2020

Het is 1 december en vanaf vandaag zijn de nieuwe regels inzake onrechtmatige bedingen in B2B relaties van kracht. Niet alleen voert de wet een algemene regel in die onrechtmatige bedingen verbiedt, ze voert ook een zwarte lijst in van bedingen die altijd onrechtmatig zijn en een grijze lijst van bedingen die vermoed worden onrechtmatig […]

1 december 2020

Handel is gebaseerd op vertrouwen, gebrek aan vertrouwen tussen de partijen kan een uiteindelijke transactie in de weg staan. Toch bestaan er technieken die de partijen toelaten het vertrouwen te herstellen.  Wat staat er op het spel? Kunst is een volatiele investering. Hetzelfde kunstwerk kan plots ettelijke miljoenen meer of minder waard zijn louter omwille […]

12 november 2020

De boekenbeurs is gestart! Toch gaat het er dit jaar heel anders aan toe. Door Corona heeft de boekenbeurs zich noodgedwongen heruitgevonden. Tot en met 11 november zal Tom De Cock meer dan 300 auteurs interviewen tijdens de “Boekenmarathon”. Eén van hen is onze eigen zaakvoerder Bernard Gravez! Met trots zal hij IFORI’s nieuwste boek […]

4 november 2020
IP

Een mooi kunstwerk kan een saaie woonkamer of een grijs kantoorgebouw aanzienlijk opfleuren. Dat kunstwerk kan je gaan zoeken, of simpelweg op bestelling laten maken door een kunstenaar. Hierbij is het belangrijk om te beseffen dat een kunstenaar een auteur is die door de wet aanzienlijk wordt beschermd. Het is dan ook belangrijk om voldoende […]

23 oktober 2020
ICT

In september 2018 trad de nieuwe Audiovisual Media Services Directive – of in het Nederlands de Audiovisuele Mediadiensten Richtlijn (AVMD richtlijn) – in werking en de omzettingstermijn liep intussen af. We focussen in deze blog op één van de doeleinden van deze vernieuwde AVMD richtlijn, namelijk de betere bescherming van minderjarigen en meer specifiek de leeftijdsverificatie die bepaalde aanbieders daartoe invoeren.  Nieuwe soorten media-inhoud werden de afgelopen […]

5 oktober 2020

Sedert onze laatste blog over de Belgische omzetting van de NIS-richtlijn, is het inmiddels tijd voor een update. Bestaat er ondertussen al wat meer duidelijkheid voor digitaledienstverleners? Waar ging NIS nu ook alweer over?  De NIS-richtlijn werd omgezet in Belgische wetgeving (NIS-wet), de bedoeling is om te komen tot vaststelling van een kader voor de beveiliging […]

25 september 2020
IP

Begin mei verklaarde het European Union Intellectual Property Office (EUIPO) het bekende wit met groene Uniemerk nietig. Zij oordeelde dat het woordelement “casa” beschrijvend was en aldus een gebrek aan onderscheidend vermogen toonde. De nietigheidsvordering werd in maart 2019 ingesteld door Interstyle BV, een Nederlands bedrijf dat sinds 2009 reeds handelt onder de handelsnaam “Casa […]

20 augustus 2020
IP

Belastingen op royalties zijn aanzienlijk voordeliger zijn dan belastingen op beroepsinkomsten. In de praktijk maken dan ook vele zelfstandigen en bedrijfsleiders van vennootschappen hiervan gebruik door zich deels te laten betalen in de vorm van royalties op hun auteursrechtelijk beschermde werken die ze voor de vennootschap maken, zoals powerpoints, white papers, conclusies, artikels voor kranten […]

10 augustus 2020
IP

Een vaste datum bekomen via WIPO PROOF, of hoe jouw bestanden vingerafdrukken kunnen achterlaten De Wereldorganisatie voor de Intellectuele Eigendom (WIPO) heeft onlangs een nieuwe dienst gelanceerd: WIPO PROOF. Deze dienst verschaft jouw documenten van een digitale vingerafdruk die voorzien is fan een tijdstempel. Op deze manier wil WIPO een bewijsmiddel van het bestaan van […]

17 juni 2020
IP

De laatste maanden betekenden woelige tijden voor ondernemingen. Nu er weer meer perspectief komt met de huidige exitmaatregelen, kunnen ondernemingen echter weer voorzichtig kijken naar nieuwe opportuniteiten. Het Benelux Bureau voor Intellectuele Eigendom (BOIP) wil creatieve ondernemers een duwtje in de rug geven en hen helpen om innovatieve ideeën of creaties veilig te stellen. Gratis […]

12 juni 2020

UPDATE 28/07/20: De in deze blog besproken juridische lacune is intussen door de wetgever aangepakt: het KB nr. 44 van 26 juni 2020 bevat een bepaling waarin het contactonderzoek in het kader van de Covid-19 epidemie als een afwijking op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. beschouwd wordt. Op deze manier kunnen vrije beroepsbeoefenaars zonder […]

20 mei 2020

Over de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden werd al veel gezegd en geschreven. Toch bleek nog niet alles voldoende duidelijk en om die reden wijdde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 17 januari van dit jaar haar eerste aanbeveling van het jaar aan dit onderwerp. Het volledige document kan je hier terugvinden. In deze blog behandelen we […]

29 april 2020
IP

De laatste weken bent u ongetwijfeld al ten overvloede geconfronteerd met nieuwsberichten over COVID-19 en de impact van het virus in verschillende sectoren. Maar wat is de invloed van CORONA op het/uw merkenrecht? Wij zetten voor u de belangrijkste gevolgen en knipperlichten op een rijtje. Wilt u Corona… direct? Uw product, dienst of onderneming zal […]

20 april 2020
ICT

Op 12 juli 2020 staat de inwerkingtreding van een nieuwe Verordening gepland. De ‘Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten’ werd vorig jaar goedgekeurd en zal voornamelijk gelden voor providers van online tussendiensten, zijnde platformen die het mogelijk maken voor derde partijen om goederen of diensten aan te bieden aan […]

9 maart 2020
ICT

De Europese Commissie vaardigde op 19 februari 2020 haar “White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust” uit, met als hoofdonderwerp welke regels er moeten komen rond Artificial Intelligence. De publicatie ging gepaard met een verslag over veiligheid en aansprakelijkheid van AI, de Internet of Things en van robotica. Artificial […]

2 maart 2020
ICT

In een service level agreement (SLA) wordt het verwachte niveau van de te leveren diensten beschreven op basis van objectieve maatstaven. De overeenkomst bevat de afspraken tussen een afnemer en een aanbieder van een dienst. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de up-time van de dienst, wanneer maintenance kan worden uitgevoerd (‘maintenance window’) of de […]

20 februari 2020

De e-Gov Awards, georganiseerd door Agoria in samenwerking met TMAB, worden jaarlijks uitgereikt aan overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus (Europese instellingen, federale overheid, gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten) die unieke e-gov-projecten hebben uitgewerkt (en gerealiseerd). Op dit event kon IFORI niet ontbreken. De laatste jaren bouwde ons kantoor immers een ijzersterke reputatie […]

27 november 2019

Op 24 mei 2019 werd de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Daarmee werd de aftelklok gestart naar het einde van de contractvrijheid zoals die in het Belgische recht al sinds Napoleon bestond. […]

17 oktober 2019
IP

Brazilië werd op 2 oktober 2019, lid van het Madrid Protocol. Dit maakt het mogelijk om merkaanvragen in te dienen in Brazilië als onderdeel van een internationale merkaanvraag. Het Madrid Protocol houdt in dat door middel van één merkaanvraag, via een nationaal of regionaal merkenbureau, bescherming kan verkregen worden in meerdere landen of regio’s tegelijk. […]

8 oktober 2019

Zo’n 17% van de Belgische bedrijven was vorig jaar het slachtoffer van een succesvolle cyberaanval, zo blijkt uit onderzoek van Microsoft. Bedrijven maken zich dan ook terecht zorgen over de risico’s die cyberincidenten met zich mee kunnen brengen. Toch heeft 8 op de 10 paradoxaal genoeg geen plan om met een aanval om te gaan. […]

21 augustus 2019

De NIS-richtlijn, ook wel netwerk- en informatiesystemen-richtlijn[1], werd met een jaartje vertraging omgezet in België in de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid. Wat en waarom? Het doel van de wetgeving is het tot stand brengen van […]

22 mei 2019
IP

Trouwe Harry Potter-fans zullen ongetwijfeld bekend zijn met de controversiële time-turner (“Tijdverdrijver”) van J.K. Rowling. Het is een halsketting die als een deus ex machina belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar verhaal. Rowling houdt zich al enkele jaren bezig door als een quasi-time-turner de wereld van Harry Potter levend te houden voor haar trouwe fans. Hineininterpretieren […]

2 mei 2019
IP

Vanaf 17 juni 2019 kunnen we voor u een merkaanvraag indienen in Canada via internationale weg. Canada is namelijk toegetreden tot het Madrid Protocol. Dit maakt de aanvraagprocedure niet alleen efficiënter maar ook goedkoper dan een nationale merkaanvraag in Canada. Bent u reeds houder van een internationaal merk dan kunnen we vanaf die datum via […]

10 april 2019
IP

Op 14 en 23 mei organiseert Story Publishers een studienamiddag waar Thierry en Karel van IFORI het zullen hebben over bedrijfsgeheimen, auteursrechten en merkenrecht. De studiedag zal bestaan uit 3 delen: In deel een bespreken we de nieuwe wetgeving omtrent bedrijfsgeheimen. Octrooien, modellen en andere intellectuele rechten kennen limieten. Daarom blijft geheimhouding een veelgebruikt middel […]

25 maart 2019
ICT

Blockchain is de technologie achter de gekende ‘bitcoin’ cryptomunt. New tech? De blockchaintechnologie zelf is inmiddels al meer dan 10 jaar oud… maar ze begint nu echt haar ingang te vinden in de bedrijfswereld. Overheden en bedrijven onderzoeken volop de mogelijkheden die de technologie kan bieden maar ook de risico’s, bv. qua privacy. Daar zijn […]

25 maart 2019
IP

Het Hof van Justitie oordeelt in het voordeel van Duitse deelstaat Beieren Op 6 september 2018 heeft het Hof van Justitie in de zaak Bundesverband Souvenir – Geschenke – Ehrenpreise (BSGE) v EUIPO (Europees merkenbureau) en Freistaat Bayern zoals te verwachten het beroep verworpen tegen de uitspraak van het Gerecht dat “Neuschwanstein”, de naam van […]

27 februari 2019
IP

Op 31 januari 2019 beantwoordde het Gerecht de vraag of appels en peren vergelijkbaar zijn in het kader van het merkenrecht. Pear Technologies (verder ‘Pear’) is een Chinese onderneming die in 2014 een complex merk in de vorm van een peer wilde registreren. Apple dat reeds over een beeldmerk beschikte in de vorm van een […]

27 februari 2019