• MERKEN EN PATENTEN
  • R&D EN HANDELSCONTRACTEN
  • ICT EN PRIVACYRECHT
  • AUTEURS- EN MEDIARECHT
  • MARKETING EN HANDELSPRAKTIJKEN
  • COMPANY POLICIES EN PERSONEELSOPLEIDINGEN
Blog

Op 12 juli 2020 staat de inwerkingtreding van een nieuwe Verordening gepland. De ‘Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten’ werd vorig jaar goedgekeurd en zal voornamelijk gelden voor providers van online tussendiensten, zijnde platformen die het mogelijk maken voor derde partijen om goederen of diensten aan te bieden aan […]

9 maart 2020
ICT

De Europese Commissie vaardigde op 19 februari 2020 haar “White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust” uit, met als hoofdonderwerp welke regels er moeten komen rond Artificial Intelligence. De publicatie ging gepaard met een verslag over veiligheid en aansprakelijkheid van AI, de Internet of Things en van robotica. Artificial […]

2 maart 2020
ICT

In een service level agreement (SLA) wordt het verwachte niveau van de te leveren diensten beschreven op basis van objectieve maatstaven. De overeenkomst bevat de afspraken tussen een afnemer en een aanbieder van een dienst. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de up-time van de dienst, wanneer maintenance kan worden uitgevoerd (‘maintenance window’) of de […]

20 februari 2020

De e-Gov Awards, georganiseerd door Agoria in samenwerking met TMAB, worden jaarlijks uitgereikt aan overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus (Europese instellingen, federale overheid, gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten) die unieke e-gov-projecten hebben uitgewerkt (en gerealiseerd). Op dit event kon IFORI niet ontbreken. De laatste jaren bouwde ons kantoor immers een ijzersterke reputatie […]

27 november 2019

Op 24 mei 2019 werd de Wet houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. Daarmee werd de aftelklok gestart naar het einde van de contractvrijheid zoals die in het Belgische recht al sinds Napoleon bestond. […]

17 oktober 2019