Blog

UPDATE 28/07/20: De in deze blog besproken juridische lacune is intussen door de wetgever aangepakt: het KB nr. 44 van 26 juni 2020 bevat een bepaling waarin het contactonderzoek in het kader van de Covid-19 epidemie als een afwijking op het beroepsgeheim conform art. 458 Sw. beschouwd wordt. Op deze manier kunnen vrije beroepsbeoefenaars zonder […]

20 mei 2020

Over de verwerking van persoonsgegevens voor marketingdoeleinden werd al veel gezegd en geschreven. Toch bleek nog niet alles voldoende duidelijk en om die reden wijdde de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) op 17 januari van dit jaar haar eerste aanbeveling van het jaar aan dit onderwerp. Het volledige document kan je hier terugvinden. In deze blog behandelen we […]

29 april 2020

De e-Gov Awards, georganiseerd door Agoria in samenwerking met TMAB, worden jaarlijks uitgereikt aan overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus (Europese instellingen, federale overheid, gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten) die unieke e-gov-projecten hebben uitgewerkt (en gerealiseerd). Op dit event kon IFORI niet ontbreken. De laatste jaren bouwde ons kantoor immers een ijzersterke reputatie […]

27 november 2019

Zo’n 17% van de Belgische bedrijven was vorig jaar het slachtoffer van een succesvolle cyberaanval, zo blijkt uit onderzoek van Microsoft. Bedrijven maken zich dan ook terecht zorgen over de risico’s die cyberincidenten met zich mee kunnen brengen. Toch heeft 8 op de 10 paradoxaal genoeg geen plan om met een aanval om te gaan. […]

21 augustus 2019

De NIS-richtlijn, ook wel netwerk- en informatiesystemen-richtlijn,[1]werd met een jaartje vertraging omgezet in België in de wet van 7 april 2019 tot vaststelling van een kader voor de beveiliging van netwerk- en informatiesystemen van algemeen belang voor de openbare veiligheid. Wat en waarom? Het doel van de wetgeving is het tot stand brengen van een […]

22 mei 2019