Blog
ICT

Op 12 juli 2020 staat de inwerkingtreding van een nieuwe Verordening gepland. De ‘Verordening ter bevordering van billijkheid en transparantie voor zakelijke gebruikers van onlinetussenhandelsdiensten’ werd vorig jaar goedgekeurd en zal voornamelijk gelden voor providers van online tussendiensten, zijnde platformen die het mogelijk maken voor derde partijen om goederen of diensten aan te bieden aan […]

9 maart 2020
ICT

De Europese Commissie vaardigde op 19 februari 2020 haar “White Paper on Artificial Intelligence – A European approach to excellence and trust” uit, met als hoofdonderwerp welke regels er moeten komen rond Artificial Intelligence. De publicatie ging gepaard met een verslag over veiligheid en aansprakelijkheid van AI, de Internet of Things en van robotica. Artificial […]

2 maart 2020
ICT

In een service level agreement (SLA) wordt het verwachte niveau van de te leveren diensten beschreven op basis van objectieve maatstaven. De overeenkomst bevat de afspraken tussen een afnemer en een aanbieder van een dienst. Hierbij kan je bijvoorbeeld denken aan de up-time van de dienst, wanneer maintenance kan worden uitgevoerd (‘maintenance window’) of de […]

20 februari 2020

De e-Gov Awards, georganiseerd door Agoria in samenwerking met TMAB, worden jaarlijks uitgereikt aan overheidsdiensten uit alle beleidsdomeinen en beleidsniveaus (Europese instellingen, federale overheid, gewesten en gemeenschappen, provincies, steden en gemeenten) die unieke e-gov-projecten hebben uitgewerkt (en gerealiseerd). Op dit event kon IFORI niet ontbreken. De laatste jaren bouwde ons kantoor immers een ijzersterke reputatie […]

27 november 2019

Zo’n 17% van de Belgische bedrijven was vorig jaar het slachtoffer van een succesvolle cyberaanval, zo blijkt uit onderzoek van Microsoft. Bedrijven maken zich dan ook terecht zorgen over de risico’s die cyberincidenten met zich mee kunnen brengen. Toch heeft 8 op de 10 paradoxaal genoeg geen plan om met een aanval om te gaan. […]

21 augustus 2019
ICT

Blockchain is de technologie achter de gekende ‘bitcoin’ cryptomunt. New tech? De blockchaintechnologie zelf is inmiddels al meer dan 10 jaar oud… maar ze begint nu echt haar ingang te vinden in de bedrijfswereld. Overheden en bedrijven onderzoeken volop de mogelijkheden die de technologie kan bieden maar ook de risico’s, bv. qua privacy. Daar zijn […]

25 maart 2019