Merken & Patenten


R&D & Handelscontracten


eCommerce & ICT-recht


Auteurs- & Mediarecht


Marketing & Handelspraktijken


Informatieveiligheid & Privacy

"Your intellectual capital, our focus"


Voor onze klanten zijn wij een vertrouwenspartner voor het juridisch en strategisch beheer van hun intellectueel kapitaal.

Binnen deze onderneming staan wij in voor de creatie, de bescherming, de bewaking en de valorisatie van hun intellectuele eigendom, hun kennis & knowhow, hun creativiteit en innovatie.

iFORi is een team van gespecialiseerde juristen die sinds de oprichting van het kantoor in 2000 steeds gestreefd heeft naar een structurele, pro-actieve no-nonsense benadering van de reële problemen EN opportuniteiten binnen de bedrijven. Zodoende zijn wij uitgegroeid tot een toonaangevend adviesbureau zonder gelijke. Door onze unieke aanpak onderscheiden wij ons van de klassieke ad hoc dienstverlening verstrekt door andere adviesbureaus en advocaten.

Wat doen wij dan concreet? In ieder geval meer dan het louter indienen van een merk bijvoorbeeld. Zie case hiernaast.

In menig opzicht zijn wij geen kost voor de onderneming maar een bron van inkomsten, alleen maar doordat:

De laatste jaren is (het besef van) het belang van het intellectueel kapitaal voor de (waarde van) de onderneming bij de bedrijven sterk toegenomen. Van bij haar oprichting heeft iFORi moeten vaststellen dat de informatiebehoefte omtrent het thema bij de bedrijven heel groot was. Bovendien ondervonden wij dagdagelijks dat de klant er zelden in slaagde een onderneming of organisatie te vinden die de specifieke dienst kon verstrekken waarnaar hij op zoek was.

CASE:
het indienen van een merkDe bescherming van uw firmanaam begint reeds bij uw inschrijving in het handelsregister. Misschien besefte u het niet, misschien heeft niemand u hier ooit op gewezen maar reeds dit eenvoudig document biedt u juridisch al heel wat bescherming. Maar is dit document correct ingediend en nog steeds up-to-date? iFORi wacht niet op een concrete opdracht van de klant om dit te onderzoeken = onze pro-actieve benadering, weet u nog?

U wilt uw bedrijfslogo laten beschermen als merk? Misschien besefte u het niet, misschien heeft niemand u hier ooit op gewezen maar de auteursrechten op dit logo behoren waarschijnlijk (nog steeds) toe aan het grafisch bureau of de ontwerper die uw logo ontworpen heeft. iFORi zal u hierop wijzen omdat dit deel uitmaakt van uw intellectueel kapitaal = onze structurele aanpak, weet u nog?

Een pro-actieve en structurele aanpak is 1 zaak, de manier waarop je dit overbrengt naar de klant toe, is een andere. iFORi staat voor een no-nonsense aanpak waarbij het probleem van de klant niet misbruikt wordt om een advies van tientallen pagina’s te verantwoorden. Stellen wij een probleem vast of zien wij een opportuniteit dan is de kans groot dat wij u gewoon simpelweg opbellen om snel en doelgericht naar een oplossing te komen. Wij zoeken onze meerwaarde in het oplossen zelf en niet in het schrijven van adviezen over het probleem.